Bättre effekt & lägre kostnad med naprapatbehandling

Bättre effekt & lägre kostnad med naprapatbehandling Bättre effekt & lägre kostnad med naprapatbehandling! Idag har en vetenskaplig hälsoekonomisk studie om naprapatbehandling publicerats i den vetenskapliga tidskriften the Clinical Journal of Pain. Studien visar på bättre behandlingseffekter och lägre kostnader när naprapater behandlar patienter i vårdkö till ortopedi. Idag har en vetenskaplig hälsoekonomisk studie om naprapatbehandling [...]