FoMM-kongress med Svenska Naprapatförbundet

FoMM, Forum on Manual Medicine är mötesplatsen för alla som är verksamma inom manuell medicin. Genom presentationer av internationellt välrenommerade föreläsare (ur olika professioner), ges här en möjlighet till bra uppdatering av kunskapen. Med många deltagare ges även goda möjligheter till kontakter mellan yrkesgrupperna inom området, vilket stimulerar utvecklingen.

I samband med konferensen arrangeras även en utställning, där leverantörer som vänder sig till manuellmedicinare presenterar sina varor och tjänster.

Den som är intresserad av en plats i utställningen meddelar med fördel detta till kansli@naprapater.se. Platserna fördelas efter principen ”först till kvarn”.

FoMM 2013

Årets kongress 19-20 april 2013!

Nu börjar FoMM 2013 ta form och kongressen kommer att bli minst lika intressant som i år. Vi kommer i år att vara på natursköna Aronsborg i Bålsta. Vi har halsryggraden med koppling till skuldra och övre extremitet som tema och har knutit tre mycket spännande föreläsare till oss. Dessa 3 är;

Sarah Mottram

Sarah Mottram, sjukgymnast och MSc, som har ägnat mycket tid åt forskning och klinisk verksamhet med inriktning på skulderbladets rörelser relaterat till smärta och besvär i nacke och skuldra.

Jay Shah

Jay Shah, MD, vars forskning huvudsakligen varit inriktad på patofysiologin för myofasciell smärta och integreringen av fysikaliska behandlingstekniker i handhavandet av neuromuskuloskeletal smärta och dysfunktion.

Michael Thacker

Michael Thacker, Director of Pain Science Program, Kings College, London. Dr Thacker´s forskning är inriktad på smärta och smärtfysiologi. Han har skrivit ett flertal artiklar tillsammans med Lorimer Moseley (som i sin tur har skrivit mycket uppmärksammade böcker om smärtans uppkomst-mekanismer, till exempel Explain Pain).