Bättre effekt & lägre kostnad med naprapatbehandling

Bättre effekt & lägre kostnad med naprapatbehandling! Idag har en vetenskaplig hälsoekonomisk studie om naprapatbehandling publicerats i den vetenskapliga tidskriften the Clinical Journal of Pain. Studien visar på bättre behandlingseffekter och lägre kostnader när naprapater behandlar patienter i vårdkö till ortopedi.

Idag har en vetenskaplig hälsoekonomisk studie om naprapatbehandling publicerats i webbversionen av den vetenskapliga tidskriften the Clinical Journal of Pain. Studien visar på bättre behandlingseffekter och lägre kostnader när naprapater behandlar patienter i vårdkö till ortopedi.

Publikationen är resultatet av hårt arbete av framför allt legitimerad naprapat Stina Lilje som är doktorand på Blekinge Tekniska Högskola och handleds av bland andra Naprapathögskolans rektor Eva Skillgate. Även Naprapathögskolans före detta studenter Stine Kåsamoen och Stine Tessem Tangen är medförfattare!

Sammanfattningen hittar du på PubMed.

Atrikel från www.nph.se/nyheter/20130918/battre-effekt-lagre-kostnad-med-naprapatbehandling